Varför är det vansinnigt intressant med grafik?

   
beige


I en första uppräkning, utan inbördes ordning, skulle man genast se spänstiga linjer, kollosal svärta, vackra präglingar och skärpa i kanten. För ens inre öga skulle sedan framträda fördjupningar med färg i, eller liksom upphöjda ytor med färg på, färg pressad genom schablon, eller varför inte; infärgade partier bredvid, i samma plan som ytor utan färg.......Och om man ser noga på färgen; ligger den uppe på, eller inpressad i, förefaller den genomskinlig eller täcker den platt?

grafikinteressant

Oavsett om vi är skapare eller betraktare håller vi sedan i pappret, bäraren, 80 gram är tunnt och magert, kanske sakligt, någonstans kring 300 gram känner vi kropp ordentligt och tänker....att det är skillnad på papper och papper. Bilderna, iaktagelserna, berättelserna; fåordiga, ordlösa eller babblande, burna av tunna linjer som knappt andas eller materialiserade i rasterdimma ända till fullt ös i breda penseldrag. Och vilken grafiker får nog av linjen? linjen.... som utför grafikens verkliga glissando från det tunnaste tunna, som ett hår, och vidare genom teknikerna på en steglös skala tills den passerar sitt eget väsen och blir yta. I arbetet erfar man den inneboende pendeln, med sina rytmer mellan idé och hantverk och där eftertanken kan följa rörelsen i varje provtryck. Och bland alla dessa och ännu fler egenskaper hos grafiken, syns en särskilt tung; det är själva mångfaldigandet; en mäktighet som man måste möta med respekt och en möjlighet att tveklöst kasta sig över för den som tror på att bilder kan beskriva och berätta något om världen för andra. Mångfaldigandet är det som avgjort den grafiska tenikutvecklingen genom att vi hela tiden sökt bättre och enklare metoder för att trycka text och bild i stora upplagor.

Den grafiska historien har skapat ett rum där korsbefruktningar i det konstgrafiska arbetet hela tiden är möjliga. De tekniker och verktyg som förskjutits från den kommersiella användningen är fortfarande levande och användbara för många konstnärer samtidigt som de senaste digitala tryckteknikerna också är tillgängliga arbetsverktyg för konstnärerna. Detta är en stor och fullkomligt avgörande skillnad från tidigare epoker. Konstnären har idag större möjligheter än någonsin förr att kontrollera produktion och distribution av sitt eget arbete.

interior

Mediavinden började blåsa när överheten insåg hur den skulle sätta klorna i Gutenbergs skurna typer och nu, i tilltagen styrka, är bildstormen makt och den som söker motbilder och farkoster att skicka dom i kan ta både gårdagens och dagens verktyg i sin tjänst. Idag förstärks redan etablerade kollektivverkstäder, och nya mediaverkstäder startas på flera håll i landet. Vi kan scanna, skriva ut, redigera video, producera tidskrifter och tillverka tryckformar. Vi anar rörelse och dynamik i de grafiska medierna. Vi anar breddning och blandning.

Mångfalden och mångfaldigandet - det gamla och det nya - det grafiska rummet som växer och förändrar sig och hela tiden får fler in- och utgångar - där den ärvda kunskapen är ogenerat parningsvillig med det allra som senaste elektroniska. Det är intressant.

Alltihop är vansinnigt intressant!


Jim Berggren och Nina Bondeson

beige

 

vardagsbilders logga

medlemmar | historia | workshops | gäster | tekniskt | kontakt | text | index