Visningar

Konstföreningar, grupper och enskilda har i olika frekvens gjort besök på Bildverkstan. Vi demonstrerar trycktekniker som litografi eller koppartryck, arrangerar fika efter överenskommelse. Besöken brukar ta ca 2 - 2,5 timmar och vara mycket uppskattade. En blygsam avgift för oss som jobbar extra och demonstrerar tas ut. Ring eller skicka e-post för närmare upplysningar.
Marie: 073-628 9727, Göran: 070 656 1489, epost: bildverkstan@ramverk.se

så här vackra kan plåtarna vara