Jubileum

Bildverkstan firade 10-års jubileum år 2000.
Vi högtidlighöll detta bl.a genom att ge ut en "bildbox" med grafiska blad av alla som varit medlemmar och arbetat på Bildverkstan genom åren.

Thomas Abrahamsson | Göran Boardy | Kari Johanne | Yvonne Karlsson | Cecilia Mulder | Mona Niklasson | Roger Olausson | Ove Ottosson | Marie Palmgren | Margareta Pensjö | Klas Reinholdsson | Peter Thelin |
Michael Wernmarker

Askungen lämnade sina skor hos oss...