Bildverkstans vänner

... är en stödförening där man blir medlem för att stödja den konstnärliga verksamheten i ateljéföreningen. Stödmedlemmar får två bilder per år, inbjudan till Öppet Hus, och inbjudningar till andra evenemang / utställningar. Priset är 750 kronor per år. Skicka e-post till goran@boardy.se och meddela ditt intresse så hör vi av oss. Eller sätt in 750:- på postgiro
833 54 89-4, med ditt namn och din adress på talongen.

trasor