Marie torkar plåt

 
 
 
  tryckprocessens mest tidsödande del: avtorkning av plåt 2004-10-01